Quantifying sustainable control of inventory systems with non-linear backorder costs

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quantifying sustainable control of inventory systems with non-linear backorder costs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi