Quantifying the Steric Effect on Metal-Ligand Bonding in Fe Carbene Photosensitizers with Fe 2p3d Resonant Inelastic X-ray Scattering

Kristjan Kunnus, Meiyuan Guo, Elisa Biasin, Christopher B. Larsen, Charles J. Titus, Sang Jun Lee, Dennis Nordlund, Amy A. Cordones, Jens Uhlig, Kelly J. Gaffney

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quantifying the Steric Effect on Metal-Ligand Bonding in Fe Carbene Photosensitizers with Fe 2p3d Resonant Inelastic X-ray Scattering”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi