Quantifying the Value of Structural Health Information for Decision Support

S. Thöns, et al.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtForskning

Originalspråkengelska
FörlagJoint Committee on Structural Safety (JCSS)
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Citera det här