Quantifying the Value of Structural Health Information for Decision Support: TU1402 Guide for Operators

H. Sousa, Helmut Wenzel, S. Thöns

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtForskning

Originalspråkengelska
FörlagCOST Action
Antal sidor13
StatusPublished - 2019
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Citera det här