Quantitative estimations of aquifer properties from resistivity in the Bolivian highlands

Etzar Gomez Lopez, Viktor Broman, Torleif Dahlin, Gerhard Barmen, Jan-Erik Rosberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Sökresultat