Quantitative measurement of carotid atherosclerosis in relation to levels of von Willebrand factor and fibrinolytic variables in plasma - a 2-year follow-up study

TK Nilsson, JD Spence, Peter Nilsson, M Eliasson, JH Jansson, K Boman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quantitative measurement of carotid atherosclerosis in relation to levels of von Willebrand factor and fibrinolytic variables in plasma - a 2-year follow-up study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap