Quantitative measurement of tracer uptake in the lung in PET/CT

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

225 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat