Quantitative proteomic analysis reveals metabolic alterations, calcium dysregulation and increased expression of extracellular matrix proteins in laminin α2 chain-deficient muscle.

Bruno Menezes de Oliveira, Cintia Matsumura, Cibely Fontes Oliveira, Kinga Gawlik, Helena Acosta, Patrik Wernhoff, Madeleine Durbeej-Hjalt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quantitative proteomic analysis reveals metabolic alterations, calcium dysregulation and increased expression of extracellular matrix proteins in laminin α2 chain-deficient muscle.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar