Quantitative, qualitative and spatial analysis of lymphocyte infiltration in periampullary and pancreatic adenocarcinoma

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quantitative, qualitative and spatial analysis of lymphocyte infiltration in periampullary and pancreatic adenocarcinoma”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap