Quantum Correlations and Temperature Fluctuations in Nanoscale Systems

Fredrik Brange

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

214 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quantum Correlations and Temperature Fluctuations in Nanoscale Systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi