Quantum Correlations and Temperature Fluctuations in Nanoscale Systems

Fredrik Brange

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

214 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat