Quantum description of transport phenomena: Recent progress

Wei Ji, Hongqi Xu, Hong Guo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

8 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)671-672
TidskriftFrontiers of Physics
Volym9
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Den kondenserade materiens fysik

Citera det här