Quantum error correction in the noisy intermediate-scale quantum regime for sequential quantum computing

Arvid Rolander, Adam Kinos, Andreas Walther

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quantum error correction in the noisy intermediate-scale quantum regime for sequential quantum computing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi