Quantum teleportation of single-electron states

Edvin Olofsson, Peter Samuelsson, Nicolas Brunner, Patrick P. Potts

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
TidskriftPhysical Review B
Volym101
Utgåva19
DOI
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Den kondenserade materiens fysik

Citera det här