Quantum Transport in Superconductor-Semiconductor Nanowire Hybrid Devices

Chunlin Yu

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quantum Transport in Superconductor-Semiconductor Nanowire Hybrid Devices”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi