Quarrying for Augustus: Gebel el-Silsila as a Source for Early Roman Monuments at Dendera

Maria Nilsson, John Ward, Adrienn Almásy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quarrying for Augustus: Gebel el-Silsila as a Source for Early Roman Monuments at Dendera”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora