Queer Feelings. Reflections on Zarah Leander and Gay Diva Worship

Tiina Rosenberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Queer Feelings. Reflections on Zarah Leander and Gay Diva Worship”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora