Quiet Eye and Computerized Precision Tasks in First-Person Shooter Perspective Esport Games

Mats Dahl, Mårten Tryding, Alexander Heckler, Marcus Nyström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quiet Eye and Computerized Precision Tasks in First-Person Shooter Perspective Esport Games”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.