Quinoline-triazole half-sandwich iridium(iii) complexes: Synthesis, antiplasmodial activity and preliminary transfer hydrogenation studies

Diana R. Melis, Christopher B. Barnett, Lubbe Wiesner, Ebbe Nordlander, Gregory S. Smith

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quinoline-triazole half-sandwich iridium(iii) complexes: Synthesis, antiplasmodial activity and preliminary transfer hydrogenation studies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar