Rätt, norm och tillämpning: En studie av normativa mönster vid beslut enligt LSS på tre arenor

Lennart Erlandsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

3593 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Avhandlingen fokuserar på tillämpningen av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och skillnaden mellan law in books och law in action.
De empiriska studierna har sin metodologiska grund i samhällsvetenskaplig teori. Studierna har gjorts vid tre arenor som uppvisar parallella normbildningsprocesser. De tre arenorna är kommuner, Försäkringskassan och förvaltningsrätter.
LSS har som målsättning att tillgodose individuella behov utifrån individuella förutsättningar. Myndigheterna har ett visst handlingsutrymme vid beslutsfattandet utifrån lagens målsättning som medger ett utrymme för reella hänsyn. Min utgångpunkt är att handlingsutrymmet är fundamentalt och nödvändigt för att uppfylla lagens målsättning i varje enskilt fall. De empiriska studierna visar att institutionella normer och riktlinjer används i stor utsträckning av myndigheterna vid beslutsfattandet. Dessa normer och riktlinjer kan ibland vara i konflikt med rättsliga normer och påverkar handlingsutrymmet vid rättstillämpningen.
En slutsats är att det finns ett gap mellan den politiska målsättningen med LSS och tillämpningen av lagstiftningen. Olika arenor använder olika metoder och har olika interna normer som styr tillämpningen av LSS.
Bidragets översatta titel Law, Norms and the Rule of Welfare Law: A study of Normative Patterns on Three Authority Arenas
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Rättssociologiska institutionen
Handledare
  • Åström, Karsten, handledare
Tilldelningsdatum2014 juni 2
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7473-931-2
StatusPublished - 2014

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2014-06-02
Time: 13:15
Place: Spoletorps hörsal, Spolegatan 1 R, Lund
External reviewer(s)
Name: Lemann Kristiansen, Bettina
Title: Professor
Affiliation: Department of Law, Aarhus University, Denmark
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Fria nyckelord

  • rättsliga normer
  • välfärdsrätt
  • Rättssociologi
  • rättstillämpning
  • diskretionär prövning
  • interna styrdokument
  • normer

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Rätt, norm och tillämpning: En studie av normativa mönster vid beslut enligt LSS på tre arenor”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här