Rätt svar på fel fråga. Typ III-fel vid användningen av expertkunskap

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)889-900
TidskriftJuridisk Tidskrift
Utgåva4
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här