Rättssäkerhet och tvångsvård: En rättssociologisk studie

Annika Staaf

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Denna rättssociologiska studie handlar om tvångsomhändertagna missbrukares rättssäkerhet under tiden i vård. Författaren undersöker begreppet rättssäkerhet i förhållande till tvångsvårdens verkställighet på så kallade LVM-hem i syfte att finna en begreppsdefinition som är operationaliserbar vid studier av rättssäkerhetens upprätthållande.

Med utgångspunkt i resultaten från en enkätundersökning och uppföljande samtalsintervjuer med anställda inom tvångsvård samt analys av olika styr- och regeldokument visas att rättssäkerheten kan förbättras för de enskilda omhändertagna klienterna i flera betydelsefulla avseenden. Studien visar även att själva begreppet rättssäkerhet är svårhanterbart för de tvångsvårdande institutionernas olika representanter och en mångfald skiftande syn- och förhållningssätt kommer på olika sätt till uttryck under tvångsvården.

Det finns flera sätt att hantera de svårigheter som existerar i förhållande till rättssäkerhetens upprätthållande på LVM-hemmen och författaren menar att den centrala myndigheten inom SiS har att ta ett större ansvar för sådana frågor.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Rättssociologiska institutionen
Handledare
  • Åström, Karsten, handledare
Tilldelningsdatum2005 sep. 30
Förlag
ISBN (tryckt)91-7267-196-3
StatusPublished - 2005

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2005-09-30
Time: 10:15
Place: Stadshallen, Lund
External reviewer(s)
Name: Petersen, Hanne
Title: Professor
Affiliation: Det Juridiske fakultet, Forskningsafdelning II, Köpenhamns universitet, DK-1455 Köpenhamn K, Denmark
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Fria nyckelord

  • Samhällsvetenskaper
  • Sociologi

Citera det här