rA1M-035, a Physicochemically Improved Human Recombinant α-Microglobulin, Has Therapeutic Effects in Rhabdomyolysis-Induced Acute Kidney Injury

Bo Åkerström, Lena Rosenlöf, Anneli Hägerwall, Sigurbjörg Rutardottir, Jonas Ahlstedt, Maria E Johansson, Lena Erlandsson, Maria Allhorn, Magnus Gram

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”rA1M-035, a Physicochemically Improved Human Recombinant α-Microglobulin, Has Therapeutic Effects in Rhabdomyolysis-Induced Acute Kidney Injury”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar