Radiation dose to patients in diagnostic nuclear medicine. Implementation of improved anatomical and biokinetic models for assessment of organ absorbed dose and effective dose.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1449 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat