Radiation-induced platelet-endothelial cell interactions are mediated by P-selectin and P-selectin glycoprotein ligand-1 in the colonic microcirculation.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Radiation-induced platelet-endothelial cell interactions are mediated by P-selectin and P-selectin glycoprotein ligand-1 in the colonic microcirculation.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap