Radiative Lifetimes In Neutral Tellurium Measured By Time-resolved Laser Spectroscopy

R Zerne, U Berzinsh, Sune Svanberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Measurements of natural radiative lifetimes in atomic tellurium in the 5 p(3)7p configuration are reported. Two-step laser excitation was applied on tellurium vapour in a cell that was differentially heated and pumped through a capillary. The decay of the fluorescence signal was recorded at different vapour pressures. The following four radiative lifetime values were obtained: 7p P-5(1): 128(11) ns, 7p P-5(2): 99(8) ns, 7p P-3(1): 82(10) ns and 7p P-3(2): 124(8) ns.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)31-34
TidskriftZeitschrift für Physik D Atoms, Molecules and Clusters
Volym32
Nummer1-2
DOI
StatusPublished - 1994

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Atom- och molekylfysik och optik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Radiative Lifetimes In Neutral Tellurium Measured By Time-resolved Laser Spectroscopy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här