Radiative Lifetimes In Neutral Tellurium Measured By Time-resolved Laser Spectroscopy

R Zerne, U Berzinsh, Sune Svanberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Radiative Lifetimes In Neutral Tellurium Measured By Time-resolved Laser Spectroscopy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi