Radiative lifetimes of Zr III excited levels

R. Mayo, J. Campos, M. Ortiz, Huailiang Xu, Sune Svanberg, G. Malcheva, K. Blagoev

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Radiative lifetimes of Zr III excited levels”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi