Radiative singlet-triplet transition properties from coupled-cluster response theory: The importance of the S-0 -> T-1 transition for the photodissociation of water at 193 nm

Ove Christiansen, J Gauss

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Radiative singlet-triplet transition properties from coupled-cluster response theory: The importance of the S-0 -> T-1 transition for the photodissociation of water at 193 nm”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi