Radiatively driven convection in ice-covered lakes: Observations, scaling, and a mixed layer model

D Mironov, A Terzhevik, G Kirillin, T Jonas, Joakim Malm, D Farmer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

61 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Radiatively driven convection in ice-covered lakes: Observations, scaling, and a mixed layer model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar