Radiography, tomosynthesis, CT and MRI in the evaluation of pulmonary cystic fibrosis: an untangling review of the multitude of scoring systems.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Citeringar (SciVal)
156 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The first radiographic scoring system for pulmonary cystic fibrosis was presented in 1958. Since then a multitude of scoring systems for radiography and computed tomography (CT) have been presented, recently also for tomosynthesis and magnetic resonance imaging (MRI). The aim of the current review was to analyse and compare the plethora of scoring systems for cystic fibrosis, especially regarding which scoring components are considered most important.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)787-798
TidskriftInsight Into Imaging
Volym4
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Radiography, tomosynthesis, CT and MRI in the evaluation of pulmonary cystic fibrosis: an untangling review of the multitude of scoring systems.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här