Radiological findings in anastomotic leakage after anterior resection may predict a permanent stoma

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Radiological findings in anastomotic leakage after anterior resection may predict a permanent stoma”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap