Raising Voices: Singing repertoire and practices in Swedish schools

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

727 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Raising Voices: Singing repertoire and practices in Swedish schools”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap