Ralph C Williams Jr and the world of rheumatology: a tribute from Sweden

Frank A. Wollheim, Göran Kronvall

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Artikelnummerannrheumdis-2020-218852
Sidor (från-till)1525-1531
TidskriftAnnals of the Rheumatic Diseases
Volym79
DOI
StatusPublished - 2020
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap

Citera det här