R&D Strategy, Metropolitan Externalities and Productivity: Evidence from Sweden

Hans Loof, Börje Johansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”R&D Strategy, Metropolitan Externalities and Productivity: Evidence from Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap