Randomized Controlled Trial of Exercise in CKD—The RENEXC Study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Randomized Controlled Trial of Exercise in CKD—The RENEXC Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap