Randomized, double-blind, placebo-controlled long-term study of isosorbide-5-mononitrate therapy in patients with left ventricular dysfunction after acute myocardial infarction.

Erik Tingberg, Anders Roijer, Ulf Thilén, Jan Eskilsson, Hans Öhlin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 !!Citations (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)E1-E1
TidskriftAmerican Heart Journal
Volym145
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Citera det här