Randomized radiostereometric study comparing osteogenic protein-1 (BMP-7) and autograft bone in human noninstrumented posterolateral lumbar fusion: 2002 Volvo Award in clinical studies.

Ragnar Johnsson, Björn Strömqvist, Per Aspenberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

172 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2654-61
TidskriftSpine
Volym27
Utgåva23
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Citera det här