Range of hip abduction after preventive and reconstructive surgery in cerebral palsy: a longitudinal registry study of 307 children

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Range of hip abduction after preventive and reconstructive surgery in cerebral palsy: a longitudinal registry study of 307 children”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap