Rao-Blackwellisation of particle Markov chain Monte Carlo methods using forward filtering backward sampling

Jimmy Olsson, Tobias Rydén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rao-Blackwellisation of particle Markov chain Monte Carlo methods using forward filtering backward sampling”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap