Rap and the Stages of Revolution: From Subculture to the Lonely Grind in the Arab World

Mark Levine

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
TidskriftCyberOrient
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan samhällsvetenskap

Citera det här