Rapid advance of spring arrival dates in long-distance migratory birds

Niclas Jonzén, Andreas Linden, Torbjorn Ergon, Endre Knudsen, Jan Olav Vik, Diego Rubolini, Dario Piacentini, Christian Brinch, Fernando Spina, Lennart Karlsson, Martin Stervander, Arne Andersson, Jonas Waldenström, Aleksi Lehikoinen, Erik Edvardsen, Rune Solvang, Nils Chr. Stenseth

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Several bird species have advanced the timing of their spring migration in response to recent climate change. European short-distance migrants, wintering in temperate areas, have been assumed to be more affected by change in the European climate than long-distance migrants wintering in the tropics. However, we show that tong-distance migrants have advanced their spring arrival in Scandinavia more than short-distance migrants. By analyzing a long-term data set from southern Italy, we show that long-distance migrants also pass through the Mediterranean region earlier. We argue that this may reflect a climate-driven evolutionary change in the timing of spring migration.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1959-1961
TidskriftScience
Volym312
Nummer5782
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Rapid advance of spring arrival dates in long-distance migratory birds”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här