Rapid cortical reorganisation and improved sensitivity of the hand following cutaneous anaesthesia of the forearm.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rapid cortical reorganisation and improved sensitivity of the hand following cutaneous anaesthesia of the forearm.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap