Rapid cortical reorganisation and improved sensitivity of the hand following cutaneous anaesthesia of the forearm.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat