Rapid decline of yearly number of hip arthroscopies in Sweden: a retrospective time series of 6,105 hip arthroscopies based on a national patient data register

Tobias Wörner, Frida Eek, Jesper Kraus-Schmitz, Mikael Sansone, Anders Stålman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rapid decline of yearly number of hip arthroscopies in Sweden: a retrospective time series of 6,105 hip arthroscopies based on a national patient data register”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry