Rapid detection of mecA gene of methicillin-resistant Staphylococcus aureus by a novel, label-free real-time capacitive biosensor

Ally Mahadhy, Eva Ståhl-Wernersson, Bo Mattiasson, Martin Hedström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rapid detection of mecA gene of methicillin-resistant Staphylococcus aureus by a novel, label-free real-time capacitive biosensor”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap