Rapid in vitro and in vivo Evaluation of Antimicrobial Formulations Using Bioluminescent Pathogenic Bacteria

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rapid in vitro and in vivo Evaluation of Antimicrobial Formulations Using Bioluminescent Pathogenic Bacteria”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap