Rapid NMR Relaxation Rate Measurements Using Optimal Non-Uniform Sampling of Multi-Dimensional Accordion Data Analyzed by a Sparse Reconstruction Method

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rapid NMR Relaxation Rate Measurements Using Optimal Non-Uniform Sampling of Multi-Dimensional Accordion Data Analyzed by a Sparse Reconstruction Method”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar