Re-irradiation in Paediatric Tumours of the Central Nervous System: National Guidelines from the Swedish Workgroup of Paediatric Radiotherapy

A. Embring, M. Blomstrand, A. Asklid, M. P. Nilsson, M. Agrup, A. M. Svärd, C. Fröjd, U. Martinsson, I. Fagerström Kristensen, J. Engellau

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Re-irradiation in Paediatric Tumours of the Central Nervous System: National Guidelines from the Swedish Workgroup of Paediatric Radiotherapy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap