Reaching For Equality: Essays in Education and Gender Economics

Sanna Ericsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

257 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reaching For Equality: Essays in Education and Gender Economics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap